POVEZAVA NEXTION LCD DISPLAYA PREKO BLUETOOTH Z MMDVM

V tem članku bom govoril o povezovanju Nextion zaslona z MMDVM z uporabo brezžične povezave prek Bluetootha. Ta rešitev je priročna pri uporabi mobilnega MMDVM HotSpota v vozilu. V primeru da se HotSpot nahaja v prtljažniku, zaslon pa je mogoče namestiti na mesto, primerno vozniku. Zaslon se poveže z Raspberry PI preko serijskega vhoda 9600kbps UART. Potrebujemo dva kitajska modula HC-05. To je adapter UART-Bluetooth, ki ga lahko programirate s pomočjo ukazov AT.

HC 05 Serial Bluetooth Module 700x525 HC 05 Serial Bluetooth Module 1 1000x750 HC 05 Serial Bluetooth Module 2 1000x750
Za konfiguriranje modulov potrebujete USB-UART adapter, kot je na spodnji fotografiji.
pl2303 1 pl2303 2
Za povezavo in konfiguracijo bluetooth modula si prenesite terminalski program za ukaze AT. Ideal Termite. Odprite, izberite vrata, odprite nastavitve programa, nastavite hitrost na 38400 in se prepričajte, da dodate CR-LF. Ne pozabite da je tudi pri gonilniku potrebno prestaviti na 38400.
termite set1

Prvi modul pripravljamo za uporabo SLAVE ki bo priključen na Raspberry PI

Izvedite naslednje povezave:
UART-USB------------ HC-05
 
5.0V ---------------------- VCC
GND ---------------------- GND
TXD ----------------------- RXD
RXD ----------------------- TXD
Ko priključite na modulu upripa rdeča lučka hitreje. Izključimo napajanje iz modula, pritisnemo gumb na modulu in ga držimo, pazimo da gumb ne spustimo in modul priključimo. Dioda mora utripati počasi, kar pomeni, da je modul v načinu sprejemanja ukazov AT. Vnesite ukaz AT in pritisnite ENTER. Modul mora odgovoriti OK.
Nato vnašamo naslednje ukaze:
AT+ORGL (Ponastavi modul na prvotno stanje)
AT+RMAAD (Počisti pomnilnik naprav, na katere je bil modul predhodno povezan)
AT+NAME=MMDVM_SLAVE (Daste modulu ime)
AT+PSWD=8888 (Nastavite geslo, preverite z ukazom AT + PSWD?)
AT+ROLE=0 (Nastavite način SLAVE, preverite ukaz AT + ROLE?)
AT+ADDR?  (Spoznamo naslov naprave. Odgovor v mojem primeru je bil 2006: 11: 145175. Zapišemo ta naslov in popravimo (2006,11,145175) ker ga potrebujemo pri povezovanju modulov.) Če modul izklopite iz napajanja in  ga znova vklopite, mora hitro utripati z LED diodami, kar pomeni, da je pripravljen za povezavo.
 
Drugi modul pripravljamo za uporabo v MASTER načinu.
 
Nato vnašamo naslednje ukaze:
AT+ORGL (Ponastavi modul na prvotno stanje)
AT+RMAAD (Počisti pomnilnik naprav, na katere je bil modul predhodno povezan)
AT+NAME=MMDVM_MASTER (Daste modulu ime)
AT+PSWD=8888 (Nastavite geslo, preverite z ukazom AT + PSWD?)
AT+ROLE=1 (Nastavite MASTER način, preverite z ukazom AT + ROLE?)
AT+CMODE=1 (Dovolite nam, da se povežemo z vsemi naslovi)

Sledi napajanje modula SLAVE in nadaljnje ukaze na modul MASTER z vklopljenim modulom SLAVE.

AT+INIT (Inicializirajte modul, če se pojavi odgovor ERROR ga enostavno prezrite)
AT+INQ (S tem ukazom mora modul iskati in prikazovati bližnje naprave. Tega ukaza nisem prikazal in prešel na naslednji korak.)
AT+LINK=2006,11,145175 (Dejansko združevanje modula z modulom SLAVE, ki ima določen naslov, ki smo ga naučili pri programiranju modula SLAVE. V mojem primeru je naslov modula SLAVE 2006,11,145175.)
Povezava traja nekaj časa. S uspešno povezavo bi morale svetleče diode na obeh modulih utripati sinhrono (približno ena bliskavica na sekundo).