NAVODILA ZA UPORABO ECHOLINK OMREŽJA Z RADIJSKO POSTAJO:

Pomembno: Za ukazovanje echolink prehodom je potrebno imeti radijsko postajo z DTMF generatorjem!

1. Pri zvezah preko echolink omrežja moramo v večini primerov počakati na konec oddaje povezanega repetitorja ali linka, v nasprotnem primeru naša oddaja ne bo v celoti slišna korespondentu (začetek bo odrezan). To pomeni, da je med samo zvezo potrebno počakati na ton (roger beep), ki ga odda PC in pomeni konec oddaje echolinka. Skratka potrebno je vedeti kdaj računalnik prekine z oddajo, šele takrat smo na vrsti z oddajo mi.

2. Pred vsakim povezovanjem je potrebno preveriti, status echolink prehoda z DTMF ukazom D# (s tem preverimo, če je kdo že povezan)-pred vsako oddajo DTMF tona je kulturno, če ne celo obvezno najaviti oddajo tonov s svojim klicnim znakom npr. "S56CT bo preveril status echolink prehoda"

3. Če dobimo odgovor NOT CONNECTED pomeni, da je prehod prost, v nasprotnem primeru, nam bo računalnik podal klicni znak povezane postaje, npr. »CONNECTED S55UTR REPEATER«. V primeru, da je povezava že vzspostavljena je potrebno najprej vljudno vprašati ali kdo čaka na klic oziroma ali povezavo še potrebuje, šele nato lahko oddamo DTMF ukaz # (podiranje zveze z zadnjo povezano postajo) ali #A (podiranje zveze z vsemi povezanimi postajami) in začnemo z novim povezovanjem

4. Željeno postajo lahko povežemo na več načinov. Prvi, osnovni je z direktnim vnosom NODE številke postaje (seznam je objavljen na www.echolink.org), drugi način je preko vnaprej sprogramirane bližnjice (v S5 imamo na sistemih trenutno 10 bližnjic: ukaz B1 je S55UCE-R, B2 je S55VXX-R, B3 je S55UTR-R, B4 je S50EDX-L, B5 je S55VCE-R, B6 je S55VZR-L, B7 je S56ZAB-R, B8 je S55VTO-R, B9 je S55USE-R in B10 je S57OXX-L)

5. Ko nam računalnik pove, da je željena postaja povezana (npr. S55UTR REPEATER CONNECTED oziroma S55UTR POVEZAVA VZSPOSTAVLJENA) lahko pričnemo s klicanjem

6. Po zaključku zveze je potrebno povezavo podreti in omogočiti uporabo ostalim, z ukazom # (podre povezavo z zadnjim povezanim) ali #A (podre povezavo z vsemi povezanimi naenkrat), računalnik bo povedal npr. S55UTR REPEATER DISCONNECTED oziroma S55UTR POVEZAVA PODRTA. V primeru da zveze ne porušimo lahko pride do medsebojnega vklapljanja prehodov v nedogled (velja za zvezo med dvema repetitorjema, ki z zakasnitvijo oddaje vklapljata drug drugega, če nista v nastavitvah echolinka pravilno skonfigurirana)

7. Zveze ne zavlačujte, saj ima večina sistemov vklopljen omejen čas oddaje (time out timer) na 10 minut , nekateri tuji tudi manj (3 minute)

8. Ostali DTMF ukazi:
-A* pove točen čas (velja za S55UCE, S55UTR, S55VZR, S55USE)
-00 random connect (naključna povezava)
-01 random connect to link or repeater (naključna povezava z linkom ali repetitorjem)
-02 random connect to conference (naključna povezava s konferenco)
-03 random connect to single user (naključna povezava s samostojnim uporabnikom)

Uporabniki prehodov se morate zavedati, da vas že s tem, ko se oglasite preko repetitorja posluša veliko radioamaterjev, pa tudi neradioamaterji so na poslušanju. Pri zvezi preko echolinka pa boste slišni tudi v drugih državah po svetu. Zato se pri delu preko echolinka držite hamspirita in ne mečite slabo luč na ostale S5 radioamaterje.

Sysop-i spremljamo dogajanje na echolink prehodih in kršitelje opozarjamo na napake. Če se nekomu, ne da dopovedati, da krši hamspirit imamo skrbniki možnost daljinskega izklopa prehoda. Še lažje je, če kršitelj prihaja z internetne strani in ne reagira na opozorila, takrat ga imamo možnost blokirati brez povzročanja škode drugim-prehod bo normalno deloval za druge. Večkratne kršitelje smo dolžni sporočiti tudi administratorjem omrežja, ki lahko kršitelja popolnoma odstranijo iz omrežja in mu zavrnejo dostop tudi v bodoče.